Контакт

Zamak Mercator Sp. z o.o.

Централь

ul. J. Piłsudskiego 63
32-050 Skawina
NIP: 679-248-81-95

Секретариат

tel.: (12) 276 07 20
fax: (12) 276 84 69

Торговый отдел

Piotr Rutkowski - машины
tel.: (12) 276 07 20 w. 244

Piotr Blak - услуги
tel.: (12) 276 07 20 w. 240

 

Mаркетинг

Marta Kiszka
tel.: (12) 276 07 20 w. 222

Присоединяйтесь к нам

 

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000057186. Kapitał zakładowy: 300 000,00 pln.

JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI - ZADZWOŃ
(12) 276 07 20